कोकण महाराष्ट्र

“कोरोना आला तर हजारोंनी मास्क घेतले… अपघाताने रोज 600 मरतात तरी हेल्मेट का घेत नाही”

कोल्हापूर |  जगभरात तांडव करणारा कोरोना आता महाराष्ट्रात देखील दाखल झाला आहे. पुण्यात कोरोनाचे 5 रूग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात मोठी दहशत...

Category - कोकण