क्राईम महाराष्ट्र मुंबई

जुन्या रागाचा पारा चढला एवढा, मामीनेच बादलीत बुडवला चार वर्षाचा चिमुकला

मुंबई- माणसाचा राग त्याची माती करतो. राग आणि भीक माग असही आपण म्हणतो तरीही तो राग आपली पाठ सोडत नाही. आणि याच रागाच्या भरात आपण काय करतोय याचही भान...

Category - मुंबई