Top news महाराष्ट्र सोलापूर

आनंदची यशोगाथा! ज्या इयत्तेत झाला होता नापास त्याच इयत्तेच्या पाठ्यपुस्तकात आज त्याचा धडा

सोलापूर | एकेकाळी नववीत नापास झालेल्या मुलाचा आज नववीच्याच पुस्तकात धडा शिकायला आहे. होय ही कथा आहे, स्वतःच्या जिद्दीच्या आणि मेहनतीच्या जोरावर भरघोस...

Category - सोलापूर